First Baptist Church Okelerin – Baba Toto Baba“Baba Toto Baba of First Baptist Church Okelerin” is a song by Popular and Talented singer and gospel music minister with Mp3, Lyrics, Mp4 and Video Download

This Song is an Undiluted Praise Medley that deserves your attention, Available on all digital platforms.

First Baptist Church Okelerin - Baba Toto Baba

Mp3 & Audio Download for First Baptist Church Okelerin – Baba Toto Baba

Download Mp3

First Baptist Church Okelerin – Baba Toto Baba Lyrics

baba to to baba
Olorun to le loju Ogun
Eyin Niyin Yeh eh
Eyin lope to si
baba to to baba
Olorun to dira Loju Ogun
baba yi ju baba lo
Akoni ni


Click here to Download Audio


baba to to baba
Olorun to le loju Ogun
Eyin Niyin Yeh eh
Eyin lope to si
baba to to baba
Olorun to dira Loju Ogun
baba yi ju baba lo
Akoni ni

Jehovah soba oh
Olorun baba Ogun ni
Jehovah soba oh
Olorun baba Ogun ni
Ohun ni Oba Ogun
Jehovah soba oh
Olorun baba Ogun ni

Owo kenbe rebi ija
Olorun to johun taye molo
Iwo lawa yio ma sin
Titi lailai
Oro baba Oro
Owo re ka gbogbo aye atorun
Fowo agbara re taye wa se baba rere
Owo kenbe rebi ija
Olorun to johun taye molo
Iwo lawa yio ma sin
Titi lailai
Oro baba Oro
Owo re ka gbogbo aye atorun
Fowo agbara re taye wa se baba rere

Jehovah soba oh
Olorun baba Ogun ni
Jehovah soba oh
Olorun baba Ogun ni
Ohun ni Oba Ogun
Jehovah soba oh
Olorun baba Ogun ni

baba to to baba
Olorun to le loju Ogun
Eyin Niyin Yeh eh
Eyin lope to si
baba to to baba
Olorun to dira Loju Ogun
baba yi ju baba lo
Akoni ni
baba to to baba
Olorun to le loju Ogun
Eyin Niyin Yeh eh
Eyin lope to si
baba to to baba
Olorun to dira Loju Ogun
baba yi ju baba lo
Akoni ni

Vamp: Mogboruko re ga, Mogboruko re ga
Mogboruko re ga, Mogboruko re ga
Akoni lo je loju ija, mofida mi lele mo yin o
Agbara je ti re, Mo gboruko re ga
Oba to n finan soro, Jagunjagun to n gbori ite
Ajagunsegun masese, Olorun agbeja

baba to to baba
Olorun to le loju Ogun
Eyin Niyin Yeh eh
Eyin lope to si
baba to to baba
Olorun to dira Loju Ogun
baba yi ju baba lo
Akoni ni

Jehovah soba oh
Olorun baba Ogun ni
Jehovah soba oh
Olorun baba Ogun ni
Ohun ni Oba Ogun
Jehovah soba oh
Olorun baba Ogun ni

Leave a comment Below on “First Baptist Church Okelerin – Baba Toto Baba”

Click here to Download Audio
Download Mp3

1 thought on “First Baptist Church Okelerin – Baba Toto Baba”

Leave a Comment

%d bloggers like this: