Igba otun tide Song by Akin Adebayo

Contents

Igba otun tide Song by Akin Adebayo

Igba otun tide Song by Akin Adebayo

Akin Adebayo has just released a new track. Listen and Download Below

Download Free Music

Here is the Lyrics of the Igba Otun tide Song by Akin Adebayo

Igba otun ti de wa rerin ayo oh Oju ko ni ti o. ka sama gbadura boti wu ki iji aye tole to adura lo le se sogbo.

Ori rere ori ayo lori oh igba gbogbo sa layo mi ire ni mofe lato ni lo oun re re ni yo ya lodo mi

igba otun ti de wa rerin ayo oh Oju ko ni ti o. ka sama gbadura boti wu ki iji aye tole to adura lo le se sogbo. Ori rere ori ayo lori oh igba gbogbo sa layo mi ire ni mofe lato ni lo oun re re ni yo ya lodo mi

Follow Us On Facebook InstagramTwitter

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *