0

Jeremiah Gyang Na Ba Ka [Download Mp3, Lyrics]


Jeremiah Gyang Na Ba Ka [Download Mp3, Lyrics]

Jeremiah Gyang Na Ba Ka [Download Mp3, Lyrics]

Jeremiah Gyang Na Ba Ka [Download Mp3, Lyrics]

Nigerian gospel singer Jeremiah Gyang is here with a nice new song Na ba ka,

Kindly sit back, click on the play button to listen to the song and enjoy or you click the download button to get the audio for free.

Mp3 download for Na Ba Ka by Jeremiah Gyang

Download Mp3

Lyrics of the song

[CHORUS]
(Ya) Allah na ba ka zuciya na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
(Ya) Allah na ba ka damuwa na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
Allah na ba ka zuciya na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
(Ya) Allah na ba ka rayuwa na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
La la la la la, la la la (2x)
(Ya) Allah na ba ka zuciya na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
(Ya) Allah na ba ka damuwa na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
Allah na ba ka zuciya na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
(Ya) Allah na ba ka rayuwa na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
La la la la la, la la la (2x)

[RAP – Six Foot Plus]
Allah nawa naka, sabo da haka
Hannu a tafa, godiya gare ka Allah!
Na yi na yi na yi har na kasa, Uban mu wanda ke cikin sama
Ya kamata mu dogara ga Allah
Amma ‘Dan Adam, Bil Adama’
Ya dogara ga kan sa
Shi ya sa rayuwa ta zama zaman azaba
Mu yabi Yesu mu tsira, ku zo mu taka!
Maganar Allah? Rai da lafiya
Daga samaniya, har cikin duniya
Uba da Da, da Ruhu mai Tsarki
A duk sarakuna Allah shine Sarki
Mu bi Shi da bauta, da bangaskia
Karfin mu a cikin eklisiya
Sai mu tafa, sai mu taka, ku zo mu tafa!

(Ya) Allah na ba ka zuciya na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
(Ya) Allah na ba ka damuwa na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
Allah na ba ka zuciya na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
(Ya) Allah na ba ka rayuwa na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
La la la la la, la la la (2x)

Jeremiah Gyang Na Ba Ka

Video of the song

Jeremiah Gyang Na Ba Ka [Download Mp3, Lyrics]

https://www.youtube.com/channel/UCsW8Uqu4WoRzoC0eCibq14Q

https://linktr.ee/gospellife

Jeremiah Gyang Na Ba Ka [Download Mp3, Lyrics]

Follow Us On Facebook InstagramTwitter