Mosun Olaitan - Olorun To Tobi (Lyrics, Mp3 Download)

Mosun Olaitan – Olorun To Tobi (Lyrics, Mp3 Download)

Contents

Mosun Olaitan - Olorun To Tobi (Lyrics, Mp3 Download)

Based In Africa, Nigerian Gospel Music Minister Mosun Olaitan  Releases a New Song in October, 2021 Titled “Olorun To Tobi” with Mp3/ Mp4 Download and Lyrics

This Song is an Undiluted Praise Medley that deserves your attention, Available on all digital platforms.

Mp3 Download for Olorun To Tobi by Mosun Olaitan

Download Music

Olorun To Tobi Lyrics

Baba toju babanla wa
O gbo orun ro kofi tenikan se
Arabata ribiti Arugbo igba ni

Baba toju babanla wa
Baba tofi idi aye sole
Ogbo orun ro kofi tenikan se

Arabata ribiti Arugbo igba ni
Baba toju babanla wa lo

Olorun to Tobi
Olorun Baba Agba
Aye o gba o
O f ‘orun se Ibugbe
Aye o gba o
O f ‘orun se Ibujuko
Olorun to Tobi
Olorun Baba Agba…
Olorun to Tobi
Olorun Baba Agba
Aye o gba o
O f ‘orun se Ibugbe
Aye o gba o
O f ‘orun se Ibujuko
Olorun to Tobi
Olorun Baba Agba…

Aweda Ameda
Araye rorun
Okin se eniyan rara
Emini emini ti nje emini
Atobajaye
Aye o gba o
Alade ogo
Ohh Jehovah Elohim
Oba tin be nibi gbogbo
nigba gbogbo lekan soso
Obiri ki aji pojo iku da

Olorun to Tobi
Olorun Baba Agba
Aye o gba o
O f ‘orun se Ibugbe
Aye o gba o
O f ‘orun se Ibujuko
Olorun to Tobi
Olorun Baba Agba…

Mosun Olaitan – Olorun To Tobi Lyrics

Eleda olowo gbogbo ti nyomore lofin aye
Adagun fologun
Okan soso araba ti n migbo Kiji kiji
Alapa kabi kabi
Oloju je nba oso
baba mi tolohun arare
tobi rare to tun sorare loruko
Erujeje erujej Oko Pharao
Mosun m oba nigba egbefa mojin
na soba nigba egbeje
Eni roba fin lobanpa

Olorun to Tobi
Olorun Baba Agba
Aye o gba o
O f ‘orun se Ibugbe
Aye o gba o
O f ‘orun se Ibujuko
Olorun to Tobi
Olorun Baba Agba…

YouTube Mp4 Video

Mosun Olaitan – Olorun To Tobi (Lyrics, Mp3 Download)

Follow Us On Facebook InstagramTwitter

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *