Olusolade Oyetunde - Ìre Odún Tuntun Download (Lyrics,video, Mp3)

Olusolade Oyetunde – Ìre Odún Tuntun Download (Lyrics,video, Mp3)

Contents

Olusolade Oyetunde - Ìre Odún Tuntun Download (Lyrics,video, Mp3)

Based In Africa, Popular Gospel Music Minister Olusolade Oyetunde Releases a New Song in September, 2021 Titled “Ìre Odún Tuntun” with Mp3/Mp4 Download and Lyrics

This Song is an Undiluted Praise Medley that deserves your attention, Available on all digital platforms.

Mp3 & Audio Download for Ìre Odún Tuntun by Olusolade Oyetunde

Download Mp3

Ìre Odún Tuntun Lyrics

Chorus:
Odún to n bo, a ba mi laye o
Ire gbogbo a je titemi
Loruko Jesu mi o ni sokun o
Ninu Odún tuntun, ayo laraye a ba mi yo.

Olorun to da aye, a fadun soro mi
Gbogbo ikoro patapata, a bami mu kuro
Lori oko, lori omo, ayo mi a po so
Ninu odun tuntun, ayo l’araye a ba mi yo.

Iro ayo la o ma gbo ninu ago mi
Gbogbo ona to ti wo, l’Olorun a ba mi to
Anito, aniseku, ninu ile mi
Ninu odun tuntun, mi o ni salaini o.

Ninu odun tuntun eyi, maa mo Olorun si
Ati se ife Olugbala, ko ni nimilara
Igbe aye emi mi, a maa dagba so
Ninu odun tuntun, aye mi a yin Olorun l’ogo.

YouTube Mp4 Video

Loading video

 Olusolade Oyetunde – Ìre Odún Tuntun Download (Lyrics, video, Mp3 and mp4)

Follow Us On Facebook InstagramTwitter

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *