Owo Oluwa Ton Sise Agbara (Aka Akaya Yoruba version) by Faith Tabernacle Mass Choir
| |

Owo Oluwa Ton Sise Agbara (Aka Akaya Yoruba version) by Faith Tabernacle Mass Choir (Mp3 & Lyrics)

Contents

Nigerian Talented gospel singer, “Faith Tabernacle Mass Choir ” releases a spirit lifting jam titled “Owo Oluwa Ton Sise Agbara” Mp3 Download & Lyrics

“Aka Jehovah (Akaya Na Eme Mma)” is available on all digital platforms for Free Download.

The Yoruba Version begins 1 minutes 30 seconds into the song.

Owo Oluwa Ton Sise Agbara (Aka Akaya Yoruba version) by Faith Tabernacle Mass Choir

Mp3 & Audio Download for  Owo Oluwa Ton Sise Agbara (Aka Akaya Yoruba version) by Faith Tabernacle Mass Choir

Download Mp3

Mp4 YouTube Video

Lyrics: Faith Tabernacle Mass Choir by Owo Oluwa Ton Sise Agbara (Aka Akaya Yoruba version)

Owo Oluwa to nsise Agbara
Iyanu loro re To nyi aye mi pada
Oriun iye, Orisun ti ki ngbe
Owo Oluwa to nsise Agbara

Owo Oluwa to n sise Agbara
Iyanu loro re To nyi aye mi pada
Oriun iye, Orisun ti ki ngbe
Owo Oluwa to nsise Agbara

Ohun ologo Re ti nba mi lo
Ọ̀nà tí Jèhófà gbà ń ṣe nǹkan ni

Jèhófà ni…
Baba ngbe l’orun
Ogodo ye nakpu nala

Owo Oluwa to nsise Agbara
Iyanu loro re To nyi aye mi pada
Oriun iye, Orisun ti ki ngbe
Owo Oluwa to nsise Agbara

Owo Oluwa to nsise Agbara
Iyanu loro re To nyi aye mi pada
Oriun iye, Orisun ti ki ngbe
Owo Oluwa to nsise Agbara

Baba muoo
Ẹni tí ó jẹ́ kí inú mi dùn ni ọlọ́run mi…
Ọwọ́ Jèhófà dára

Nla
Alakoso ati oludari
Baba ati ọna ti wọn pe ni gioo …
Ọwọ́ Jèhófà dára

Owo Oluwa to nsise Agbara
Iyanu loro re To nyi aye mi pada
Oriun iye, Orisun ti ki ngbe
Owo Oluwa to nsise Agbara

Owo Oluwa to nsise Agbara
Iyanu loro re To nyi aye mi pada
Oriun iye, Orisun ti ki ngbe
Owo Oluwa to nsise Agbara

Follow Us On Facebook InstagramTwitter

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *