BBO - Worship medley

BBO – Worship medley

BBO - Worship medley

It’s no news that BBO naturally has a Devine voice, this same voice has now been used to deliver a Worship medley at the (Glitch Gospel Performance)

Download Mp3

The song is also available on YouTube

Video:

Worship medley Lyrics by BBO

Owa pelawon ero
Mimo lona
Osije imole won losan loru
Owa pelawon ero
Mimo lona
Osije imole won losan loru
Owa pelawon ero
Mimo lona
Osije imole won losan loru
Owa pelawon ero
Mimo lona
Osije imole won losan loru

Eyin angeli didan
Elu duru wura
Ki gbiogbo yin juba
Te nwo oju re

Ni gbogbo ijoba re baye ti nyilo
Ise re yo ma yin in
Ise re yo ma yin in
Fi ibukun fun Oluwa iwo okan mi

Ayin oh
Oba mimo
Ayin Olore wa
Ayin Oh
Olugbala
Eyin lo nsa gbara wa
Ayin oh
Oba mimo
Ayin Olore wa
Ayin Oh
Olugbala
Iyin lo nsa gbara wa
Ayin oh
Oba mimo
Ayin Olore wa
Ayin Oh
Olugbala
Iwo lo nsa gbara wa

Lojo mori Je
Oluwa, la todo wa
Lojo mori mun oluwa latodo re bo
Lojo mori Je
Oluwa, la todo wa
Lojo mori mun oluwa latodo re bo

Igba to ba nye mi
Oluwa, la todo wa
Igba to ba kojo Ogbon ori mi

Olorun mi.
Iwo ni ma sin titi aye mi amin Oh,
Olorun mi.
Iwo ni ma sin titi aye mi amin Oh,

Gbogbo igba to ba n temi lorun
You are the most high
Igba ti ode temi lorun
You are the most high
Igba to ba n bami lara mun
You are the most high
Igba to ba nkoja ogbon mi
You are the most high
Igba to ba npa mi lerin Olorun mi
You are the most high
Igba to ba ngbomi loju mi
You are the most high

To ba nyemi
Bi ode yemi, wa ma Jes Olorun
You are the most high
Kosi n tayi oh apada kuro ni Olorun
You are the most high
Ti ba nwomo
Timo bimo
Ti ba nwomo. ti nderomo
You are the most high
Ti bawa nwase ti nbarise
Ti ba nwa se ti n de rise
You are the most high

Bo yemi, bi o se mi
mama jewo re
Kosi ntayi opada kuro Lororun
You are the most high

 

Follow Us On Facebook InstagramTwitter

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *