Xolly Mncwango - Thank You Jesus
| |

Xolly Mncwango – Ungukuphila

Contents

Download the latest song “Ungukuphila” by Xolly Mncwango

Xolly Mncwango - Ungukuphila
Ungukuphila Mp3 Download, Lyrics & Video

Talented gospel music minister Xolly Mncwango releases his new single titled “Ungukuphila”. The song is available on all digital music platforms for streaming & Download.

Listen and get the Audio Mp3 below

Download Mp3

Please drop a comment about the Music Below

Watch Mp4 Video Here

“Ungukuphila Lyrics” by Xolly Mncwango

Ungukuphila
Manxeba akho aliyeza kum
Gxala belibanzi
Ngqongqoshe wezulu
Ungukuphila
Yen’ungukuphila
Manxeba akho aliyeza kum
Uligxala belibanzi
Ngqongqoshe wezulu
Ungukuphila
Ungukuphila (Ungukuphila)
Manxeba (Manxeba akho aliyeza kum)
Uligxalab’elibanzi (Gxala belibanzi)
Ngqongqoshe wezulu (Ngqongqoshe wezulu)
Eee (Ungukuphila)
Yenu ungukuphila kwethu (Ungukuphila)
Sigcike kuwe sibheke kuwe (Manxeba akho aliyeza kum)
Uligxalab’e ibanzi (Gcala belibanzi)
Ngqongqoshe wezulu (Ngqongqoshe wezulu)
Ungukuphila
Hee heee heee heee
Unjalo (Unjalo)
Uligxalab’elibanzi (Unjalo)
Awufaniswa nabanyo Nkulunkulu wena
Hee heee heee heee
Imisebenzi yakho iyak’fakazela
Unjalo
Wembeth’amandla njengengubo (Wezulu)
Wezulu siyavumelana muhle lo Jehova
Siyavumelana akekho fana Naye
Simile nje yimisebenzi yakhe (Unjalo)
Siphila nje yimisebenzi yakhe (Unjalo)
Sihamba nje yimisebenzi yakhe
Ehee eee eee
Igama lakho liyakufakazel’unguMafung’angajiki (Unjalo)
Igama lakho liyakufakazela (Wezulu)
Nguban’ofana naye
Muhle uJehova (Unjalo)
UnguBaba wethu yen’impela (Unjalo)
Akalali akozeli akavumi ngabantwana bakhe ngimbonile
Eeey unjalo (Unjalo)
Igama lakho libongw’eZulwini
Libongwa nasemhlabeni yeah
Bayede ungu bayede ungubayede wena (Unjalo)
Wezulu (Unjalo)
Weh Zul’uyasabeka yeah bayede
Bayede, bayede bayede kuwe (Unjalo weh zulu)
Sikuthwes’umqhele bayede kuwe
Unjalo (Unjalo)
Sonke sithi weh zulu (Unjalo)
Wezulu hee yeah (Heee hee yeah)
Unjalo (Unjalo)
Sithi weh zulu (Weh zulu)
Give the Lord a big shout of praise
There’s nobody else like our God
There’s nobody else like our God
Eeeee, bayede kuwe, bayede wena
Lo ngumafung’angajiki
Lo umabizw’asabele
Ubaba wami namimpela
Wezulu

Follow Us On Facebook InstagramTwitter

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *