0

Shola Allyson Aseye [Download Mp3, Lyrics, Mp4]


Shola Allyson Aseye [Download Mp3, Lyrics, Mp4]

Shola Allyson Aseye [Download Mp3, Lyrics, Mp4]

Shola Allyson Aseye [Download Mp3, Lyrics, Mp4]

Shola Allyson-Obaniyi, popularly known as Shola Allyson, is a Nigerian soul, folk singer, gospel singer and song-writer. She came into limelight with the hit album Eji Owuro, which was the soundtrack album for a film of the same name. Download her song, Aseye with the link below.

When the world fails, music never do, it always keeps us going, GOSPEL is the answer and GOSPELLIFE is the platform

Kindly sit back, click on the play button to listen to the song and enjoy or you click the download button to get the audio for free.

Mp3 download for Aseye by Shola Allyson

Download Mp3

Lyrics of the song

Aseye Lalakan nsepo o
Aseye lalakan nsepo

Aseye Lalakan nsepo o
Aseye lalakan nsepo

Ma saseye ma saseyege
Aseye Lalakan nsepo o

Ma saseye ma saseyege
Aseye Lalakan nsepo o

Ori mi apere gbemi de ibi ire
Ori mi matakomi o Lona Alayo mi

Ori mi apere mobebe gbemi de ibi ire
Ori mi matakomi o Lona Alayo mi
Aluyo ni ki nmalu
Kin ma lalu wole Laye
Ori mi sore kin mure kese mi mure
Kin ma tun ra rin fese si
Kore ma dibi momi lowo

Iwa to fun mi mi ayan mo mi ni ko gbe mi kola
Pemi kin dade owo kin topa ileke
Ori mi gbami o
Ori mi sun mi bare sun mi siwaju sun mi
Mama je n dero eyin
Akaara ori jo ka temi more
Kofe mi ko ge mi jo je nsola
Lori ile yi na ni
Iwo lo yan mi to ran mi nise
Faye mi fun mi
Adani wye gbami mobebe ma je nsi se je
Tomi Somi Gbemi gbami Ori mi jo o
Kin dagbalagba kin lowo lowo
Kin dori ite

Aseye Lalakan nsepo o
Aseye lalakan nsepo

Ase orun ni o
Aseye Lalakan nsepo o
Aseye lalakan nsepo

Ma saseye ma saseyege
Aseye Lalakan nsepo o

Ma saseye ma saseyege
Aseye Lalakan nsepo o

Shola Allyson Aseye

[Interlude]
Ba ti waye pama ri be gan gan lari Ogu ewa ose se
Ba ti waye pama ri be gan gan lari Ogu ewa ose se
Ori mi apele ise die owo pupo ni kin bawo se

Ise die owo pupo ni kin bawon se
Botiwu kole to mamaje ole momi
Deedee lo n ro koko lagbala
Koro mi o
Bose je falara bose dun faresa je ko je kodun fun mi
Imole orun tan sokun tosu bayo mi
Kin gbo kin to kin ferinki jobi ki sola dale

Aseye Lalakan nsepo o
Aseye lalakan nsepo

Ase orun ni o
Aseye Lalakan nsepo o
Aseye lalakan nsepo

Ma saseye ma saseyege
Aseye Lalakan nsepo o

Ma saseye ma saseyege
Aseye Lalakan nsepo o

Download Mp4

Shola Allyson Aseye

Video  of the song

Shola Allyson Aseye

https://www.youtube.com/channel/UCsW8Uqu4WoRzoC0eCibq14Q

https://linktr.ee/gospellife
Shola Allyson Aseye

Follow Us On Facebook InstagramTwitter